fbpx

Töötajate tervise edendamisest tulenev kasu ettevõttele.

Töötajate tervise edendamine - Koolituskeskus Smartder
Töötajate tervise edendamisest tulenev kasu ettevõttele - Koolituskeskus Smartder. Photo by Csaba Balazs on Unsplash

Töötajate tervise edendamisest tulenev kasu on kindlasti teema, millest peab rohkem rääkima. Hea meel on tõdeda, töötajate tervisest on üha enam juttu ja sellele pööratakse nii Eestis, kui mujal maailmas, järjest rohkem tähelepanu. On jõutud arusaamale, et terviseprobleemide ennetamine on tunduvalt tõhusam ja vähem kulukas, kui tagajärgedega tegelemine. Tööandjale peegeldub see mõju ühe esimese asjana  tööpäevade kaos. Näiteks 2015 aastal anti Eestis välja üle 222 200 töövõimetuslehe. 2016 aasta esimesel poolel rohkem kui 135 000 töövõimetuslehte.

Töötajate tervise edendamisest tulenev kasu.

Tervise edendamisest tulenevalt tunneb töötaja ennast hästi. Hea enesetunne suurendab pühendumist, motivatsiooni ja produktiivsust. See mõjutab otseselt ettevõtte äritegevust ja aitab kaasa käibe kasvule. Ühe kasuna võib välja tuua ka tööandja hooliva ja positiivse maine kujunemist, mis aitab omakorda vähendada personalivoolavust ja lihtsamalt värvata uusi töötajaid.

Terviseinfo kohaselt on uuringud üle maailma näidanud, et:

 • ebatervislikud, ebaturvalised ja stressirohked töökohad lähevad tööandjatele igal aastal maksma tuhandeid miljoneid eurosid;
 • töökohal teostatud sekkumised võivad tuua kaasa märkimisväärseid edusamme ning nende abil on võimalik säästa vähemalt 20% kõnealustest kuludest;
 • laiaulatuslikud tervisliku töökohaga seotud sekkumised maksavad märksa vähem, kui ettevõttel nende tegemata jätmisel tõenäoliselt säästa õnnestuks, jäädes vahemikku 1,15 kuni 8 dollarit iga tervislike töökohtade loomisele kulutatud dollari kohta. Mõned tõhusad sekkumised on võimalik teostada ka praktiliselt tasuta. Näiteks juhendaja juhtimisstiili toetavamaks muutmine ei pruugi maksta midagi. Töötajate austamine ei maksa samuti midagi. Töötajate arvamuse küsimine neid otseselt puudutavate probleemide kohta ei maksa midagi. Samas on nii võimalik teostada olulisi muudatusi töökeskkonnas ja parandada olulisel määral töötajate vaimset ja füüsilist heaolu.

Kanada näitel võib välja tuua järgmist:

 • Tervishoiukulud on kõrge stressitasemega töötajatel peaaegu 50% suuremad.
 • Kanadas lähevad näiteks vaimse tervise probleemid (läbipõlemine) ettevõttele kokku maksma 33 miljardit dollarit aastas.
 • Tööandjad maksavad täiendavalt 488 dollarit aastas iga istuva töötaja pealt.
 • Kanada töövõtjatele lähevad stressiga seotud töölt puudumised maksma umbes 3,5 miljardit dollarit aastas.

Kui suured on sinu ettevõtte kulud töötajate tervisele?

Stressi seostatakse 19% töölt puudumise kuludega. 30% töövõimetusehüvitisega, 40% käibe vähenemise kuludega, 60% töökohal toimunud õnnetuste kuludega, Terviseinfo kohaselt. See on pigem tõusev, kui langev trend.

Kuidas hinnata tervise edendamise tasuvust?

Andmeid saab koguda järgnevate indikaatorite kohta:

 • Efektiivsuse ja motivatsiooni kasv
 • Tööõnnetuste langus
 • Tööst tingitud terviseprobleemide langus
 • Töötajate haiguspäevade vähenemine
 • Kvaliteedinäitajate paranemine
 • Kliendi rahulolu suurenemine
 • Tööga rahulolu tõus
 • Tööstressi vähenemine
 • Ettevõtte kuvandi paranemine

Kuidas alustada töötajate tervise edendamist?

Tervisliku töökeskkonna ja tervisekultuuri loomine on aega ja teadmisi nõudev protsess siis ettevõttele on kõige kasulikum võtta ühendust professionaalidega. Tööfüsioterapeudid oskavad hinnata olukorda, riske ja vajadusi. Tööfüsioterapeudid teavad, kuidas koostada ettevõttes tervisejuhtimise kava ning anda vajalikke soovitusi. Üksikud muudatused, ei pruugi tuua soovitud kasu ja kulutavad vaid ettevõtte raha. Tervisliku töökeskkonna loomisel tuleb arvestada nii füüsiliste, vaimsete, kui sotsiaalsete teguritega.

Töötajate teadlikust aitavad tõsta koolitused ja jätkuprogrammid. Koolituskeskus Smartder pakub koostöös tööfüsioterapeutidega erinevaid koolitusi ja terviseprogramme. Võta meiega ühendust, leiame Teie ettevõtte vajadustele parimad lahendused.

Rita- Koolituskeskus Smartder