fbpx

Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamine.

Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamine on väga päevakohane teema. Töötajate vähene kehaline aktiivsus ja sellest tulenevad terviseprobleemid on tänapäeval kasvamas üha suuremaks murekohaks. Paljudes töövaldkondades veedetakse valdav osa tööpäevast istudes või vähest liikumist võimaldavates sundasendites. Kuna inimese keha on füsioloogiliselt mõeldud liikumiseks, siis vähesel liikumisel on omad tagajärjed. See koolitus tõstab töötajate teadlikkust kehalise aktiivsuse vajalikkusest ning füsioterapeut näitab lihtsaid harjutusi, mida töökohal teha.

Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamise koolituse eesmärk:

Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamise koolitusel osaleja teab, millised terviseriskid kaasnevad vähese liikumisaktiivsusega ning millised kasud kaasnevad liikumise suurendamisega. Koolitusel osaleja oskab lihtsaid harjutusi liikumisaktiivsuse suurendamiseks.

Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamise koolitusel käsitletavad teemad:

Millised terviseriskid kaasnevad väheliikuva tööga?

Millised terviseprobleemid võivad tekkida, töötades:

  • Istudes
  • Seistes
  • Sundasendites töötades
  • Korduvliigutusi tehes

Millised kasud on kehalise aktiivsuse suurendamisel?

Terviseriskide ennetamine (luu ja lihaskonna vaevused jne)

Parem enesetunne

Suurem produktiivsus

Vähem stressi, parem stressitaluvus

Suurem motivatsioon ja pühendumine

Kuidas suurendada ettevõttes töötajate kehalist aktiivsust?

Mida saavad teha juhid, et suurendada töötajate kehalist aktiivsust?

Mida saavad teha töötajad ise, et suurendada oma kehalist aktiivsust?

Millistest allikatest saada rohkem infot tervise edendamise kohta?

Praktilised harjutused kehalise aktiivsuse suurendamiseks:

Füsioterapeut õpetab tegema kergeid hrjutusi, mida on lihtne igapäevaselt oma töökohas praktiseerida.
  • Sirutusharjutused
  • Töökohaspetsiifilised harjutused
  • Jõuharjutused

Koolitajast:

Karin Jõgi

Koolituse viib läbi füsioterapeut Karin Jõgi. Karin lõpetas füsioteraapia eriala 2014. aastal. Füsioterapeudina on Karin töötanud rehabilitatsioonikeskuses, haiglas ja erapraksistes nii neuroloogiste, kui skeleti-lihassüsteemi vaevustega patsientidega.

Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamine- Koolituskeskus Smartder
Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamine. Karin Jõgi füsioterapeut.

Võta meiega ühendust ja telli koolitus oma ettevõtte sisekoolitusena. Koolituse pikkus on 1,5-3h vastavalt soovile ja vajadusele.

2 thoughts on “Töötajate kehalise aktiivsuse suurendamine.”

  1. Pingback: Tervisliku töökoha loomine - Koolituskeskus Smartder

  2. Pingback: Milline tervise edendamise koolitus oma ettevõttele valida? - Koolituskeskus Smartder

Comments are closed.