fbpx

Töötajate kaasav ja arendav juhtimine.

Töötajate kaasav ja arendav juhtimine teeb juhist liidri. Uuringud on näidanud, et tõeliselt tööle pühendunud on ainult 20% töötajatest. Seega, kuidas tõsta ülejäänud 80% motivatsiooni ja pühendumist? See koolitus õpetab läbi praktika, kuidas tõsta töötajate vastutust, edukalt delegeerida ja kasutada arendavat juhtimist igapäevatöös.

Õppekavarühm:

Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Sihtgrupp:

Töötajate kaasava ja arendava juhtimise koolitus sobib algajatele juhidele, keskastme juhidele, väikeettevõtte juhtidele ning kõigile, kelle töö hõlmab inimeste juhtimist ja kes soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Töötajate kaasava ja arendava juhtimise koolituse eesmärk:

Töötajate kaasava ja arendava juhtimise koolituse läbinu tunneb arendava ja kaasava juhtimise põhimõtteid.

Töötajate kaasava ja arendava juhtimise koolitusel käsitletavad teemad:

 • Mis on arendav ja kaasav juhtimine?
 • Tagasiside andmise põhimõtted.
 • Kuidas anda konstruktiivset tagasisidet?
 • Negatiivne ja tunnustav tagasiside.
 • Delegeerimise vajalikkus juhi töös.
 • Milliseid ülesandeid delegeerida ja milliseid mitte?
 • Kellele delegeerida?
 • Kuidas efektiivselt delegeerida?
 • Delegeerimise tehnikad.
 • Delegeerimise kontrollmehhanismid.
 • Mis on Coachiv juhtimisstiil?
 • Coachingu tehnikad.
 • Kuidas kasutada Coachingu tehnikaid oma igapäeva töös?

Koolituse läbija:

 • selgitab kaasava ja arendava juhtimise põhimõtteid.
 • kirjeldab tagasiside andmise põhimõtteid
 • annab konstruktiivset tagasisidet
 • selgitab, milline on ebaefektiivne tagasiside
 • selgitab delegeerimise põhimõtteid
 • analüüsib delegeerimisest tulenevaid kasusid
 • valib delegeeritava
 • kirjeldab delegeeritava ülesande edastamist
 • määrab kontrollmehhanismid delegeeritavale ülesandele
 • selgitab coachivat juhtimisstiili põhimõtteid
 • tunneb Coachingu põhitõdesid ja tehnikaid
 • analüüsib, kuidas kasutada Coachingu tehnikaid oma töös

Õppemeetodid:

Õpe sisaldab auditoorset tööd, arutelusid ja praktilisi ülesandeid, aktiivõppemeetodid ja grupitööd.

Koolitaja kvalifikatsioon

Majandusalane või ärijuhtimise alane kõrgem haridus. Vähemalt bakalaureusekraad või
rakenduskõrghariduse diplom. Teadmised täiskasvanute koolitamisest.

Koolitajast

Koolituse viib läbi  Rita Kasesalu. Rita on lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ärijuhtimise erialal, spetsialiseerumisega personalijuhtimisele. Rita omab praktilist töökogemust meeskonnajuhina, mentorina ning juhendajana. Rita on Smartder OÜ juht ja koolitaja. Rita omab teadmisi ja kogemust täiskasvanute koolitajana.

Töötaate kaasav ja arendav juhtimine. Rita Kasesalu - Koolituskeskus Smartder
Töötajate kaasav ja arendav juhtimine. Rita Kasesalu