fbpx

Tagasiside ja delegeerimine – juhi tähtsaimad tööriistad.

Tagasiside ja delegeerimine võivad olla ühed keerulisemad osad juhi töös, aga kahtlemata on need ka kõige vajalikumad oskused inimeste juhtimisel ja arendamisel. Tule täienda oma teadmisi ja oskusi praktilisel koolitusel. Õpid läbi praktika, kuidas anda efektiivselt tagasisidet ja kellele ning kuidas delegeerida.

Õppekavarühm:

Juhtimise ja halduse õppekavarühm

Tagasiside ja delegeerimise koolituse sihtgrupp:

Algajad juhid, keskastme juhid, kõik, kelle töö hõlmab inimeste juhtimist ning soovivad oma teadmisi ja oskusi täiendada.

Õppekava koostamise alus:

Väikeettevõtja kutsestandard

Tagasiside ja delegeerimise koolituse eesmärk:

Tagasiside ja delegeerimise koolituse läbinu annab konstruktiivset tagasisidet ja kirjeldab delegeerimise põhimõtteid.

Käsitletavad teemad:

 • Mis on tagasiside. Tagasiside liigid.
 • Miks on vaja anda tagasisidet? Ebaefektiivne tagasiside.
 • Tagasiside andmise põhimõtted. Millal ja kuidas anda tagasisidet?
 • Negatiivne ja tunnustav tagasiside. Kuidas anda negatiivset tagasisidet?
 • Tagasiside kuldreeglid. Millest koosneb konstruktiivne tagasiside?
 • Miks on delegeerimine üks olulisemaid oskusi juhi töös?
 • Milliseid ülesandeid delegeerida ja milliseid mitte?
 • Kellele delegeerida?
 • Kuidas efektiivselt delegeerida?
 • Delegeerimise tehnikad.
 • Delegeerimise kontrollmehhanismid.

Koolituse läbija:

 • Kirjeldab tagasiside põhimõtteid
 • Annab konstruktiivset tagasisidet
 • Selgitab, milline on ebaefektiivne tagasiside
 • Kirjeldab delegeerimise põhimõtteid
 • Analüüsib delegeerimisest tulenevaid kasusid
 • Analüüsib delegeeritava valikut.
 • Planeerib delegeeritava ülesande.
 • Määrab kontrollmehhanismid delegeeritavale ülesandele.

Õppemaht:

4-6 akadeemilist tundi, auditoorne töö

Õppemeetodid:

Õpe sisaldab auditoorset tööd, arutelusid ja praktilisi ülesandeid, aktiivõppemeetodid ja grupitööd.

Õppekeskkond:

Loenguruum. Õppijate arv maksimaalselt ühes grupis 20 inimest. Õpperuumis on olemas dataprojektor, magnettahvel, ümberpaigutatavad lauad ning toolid.

Koolitus tellimisel.

 

Koolitaja kvalifikatsioon

Majandusalane või ärijuhtimise alane kõrgem haridus. Vähemalt bakalaureusekraad või
rakenduskõrghariduse diplom. Teadmised täiskasvanute koolitamisest.

Koolitajast

Koolituse viib läbi  Rita Kasesalu. Rita on lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor ärijuhtimise erialal, spetsialiseerumisega personalijuhtimisele. Rita omab praktilist töökogemust meeskonnajuhina ning juhendajana. Rita on Smartder OÜ juht ja koolitaja. Rita omab teadmisi ja kogemust täiskasvanute koolitajana.

Tagasiside ja delegeerimine. Rita Kasesalu - Koolituskeskus Smartder
Tagasiside ja delegeerimine. Rita Kasesalu