fbpx

Praktilised läbirääkimised

Praktilised läbirääkimised- Koolituskeskus Smartder
Praktilised läbirääkimised.

Praktilised läbirääkimised koolitusel osalejad saavad ülevaate olulisematest teoreetilistest mudelitest ja kahest peamisest praktilisest mudelist (liitvate ja jaotavate). Koolitus keskendub peamiselt liitvatele läbirääkimistele. Läbi praktiliste ülesannete ja õpetlike videoklippide vaadeldakse lähemalt projekti sisseostulepingu läbirääkimisi, eelarve läbirääkimisi lepingumuudatustes.

Praktilised läbirääkimised sihtrühm

Projektijuhid, keskastmejuhid, tegevjuhid.

Praktilised läbirääkimised koolituse õpiväljund

Praktilised läbirääkimised koolitusel osaleja orienteerub läbirääkimiste teoorias. Tunneb läbirääkimiste oskusteabe sisu ja allikaid. Oskab kasutada “Kutse tantsule” metoodikat läbirääkimiste protsessis. Oskab analüüsida läbirääkimiste tulemusi.

Koolituste teemad

Läbirääkimiste olemus– olukorrad, mida saab käsitleda läbirääkimistena. Läbirääkimised kui vastuolu sisaldav osapoolte sõltuvussuhe.

Läbirääkimismeetodite võrdlus ja nende eristavad tunnused– liitvad ja jaotavad läbirääkimised.

Osapoolte valikud läbirääkimistel– strakteegilised ja taktikalised valikud

Konflikt kui läbirääkimiste eeldus– läbirääkimisolukord kui koostöö ja vastuseis, dilemma ja/või paradoks. Konflikti suurendamise ja vähendamise võimalused.

Mõtlemine ja otsustamine läbirääkimistel– kiire ja aeglane mõtlemine.

Suhtlemisoskused läbirääkimistel– kuulamisoskused ja nende kasutamine läbirääkimistel. Küsitlemise ja peegeldamise võtted.

Seisukohad ja argumendid– põhimõtteliste piiride esitamine ja seadmine.

Läbirääkimiste protsess– ettevalmistus, läbirääkimiste pidamine, lõpetamine ning tulemuste hindamine.

Läbirääkimiste meeskond– läbirääkimised meeskonnatööna hõlmavad võimalike rollijaotuste tundmist (aja maha võtmine, vaatleja roll, taktikalised rollimängud).

Visualiseerimine läbirääkimistel– meelekaart (mind map), mõistekaart (concept map) ja voolu kaart (Flow chart). Lisaks ka “sirgeldamine”.

Läbirääkimiste metoodika “Kutse tantsule” protsess– ruumide valik, positsioonivalik, rolli valik, piiride seadmine, meeleolu tekitamine, rütmi loomine, etappide/sammude õppimine/õpetamine, protsessi juhtimine/nautimine, tulemuste jagamine ja hindamine.

Koolitusel läbitakse järgmised praktilised harjutused:

  • läbirääkimised, kus mõlemal osapoolel on huvi jõuda osapooli rahuldavale tulemusele (arenduslepingud, teenuslepingud)
  • Piiratud ressursi jagamise läbirääkimised (eelarve)
  • Läbirääkimised ühe huvipoole seisukohast lähtuvalt (lepingu muudatused).

Kursuse maht: 15 akadeemilist tundi, millest 12 on auditoorsed ja praktilisetöö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 3 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Õppekeel: eesti

Koolitusklassi tehniline vajadus:

  • Projektor + ekraan ja valge tahvel
  • A4 paberid ja kirjutusvahendid osalejatele
  • Interneti ühendus

Koolitaja Margus Rosin

On pikaajaliste kogemustega IT, ettevõtluse ja juhtimise koolitaja. Tegutseb erinevates ülikoolides õppejõuna ning koolitusfirmades koolitajana. Kuna koolitaja on ISO 27001 Juhtiv audiitor, siis kaasatakse teda aegajalt ka auditite ettevalmistamisel ning läbiviimisel. Sellest tingituna on tal pikaajalised kogemused ja arusaamad erineva suurusega ettevõtete juhtimisest ja IT toimimisest ning reorganiseerimisest.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga