fbpx

6 tagasiside andmise kõige olulisemat põhimõtet.

6 tagasiside andmise põhimõtet. Koolituskeskus Smartder
6 tagasiside andmise kõige olulisemat põhimõtet. Photo by Mimi Thian on Unsplash

6 tagasiside andmise põhimõtet annab arusaama, mis on konstruktiivne tagasiside ja milline on tagasiside andmise tegelik eesmärk. On uuringuid, mis ütlevad, et tagasiside on töötajate kõige tõhusam arendusvahend, samas on autoreid, kes väidavad, et tagasisidet ei peaks üldse nii palju andma. Oma kogemuste ja õpitu põhjal pean ütlema, et suurem osa juhte ei ole nii head suhtlejad, et nad suudaksid töötajat arendada pelgalt vestlusega. Kui juht ei ole õppinud coachingut ja ei ole 100% valmis seda juhtimisstiili rakendama, siis tagasiside andmine on hädavajalik oskus.

 

Miks tagasisidet ei taheta anda?

 

Üks põhjus on kindlasti see, et tagasisidet aetakse segi kriitikaga. Kriitikaga on see lugu, et kuna kriitika mõjutab meie „minapilti“, siis on seda keeruline ja sageli ka võimatu vastu võtta. Peamine erinevus kriitika ja tagasiside vahel on see, et kriitika on suunatud inimesele vastu ja see sisaldab hinnanguid. Tagasiside on aga vastupidiselt just tegevusele suunatud ja ei sisalda hinnanguid. Tagasiside peamine eesmärk on inimest arendada, mitte maha teha, ega halvustada.

Veel mõned põhjused, miks ei taheta anda tagasisidet:
  • Kardetakse pahandada tagasiside saajat või näida üleolev.
  • Inimesed ei oska anda tagasisidet konstruktiivsel viisil.
  • Kardetakse tagasiside saaja vastuseisu.
  • Inimesed ei tunne tagasisidet ära. Me saame igapäevaselt väga palju informatsiooni, kui tagasiside ei ole otsene siis me lihtsalt ei saa sellest aru.

6 tagasiside andmise kõige olulisemat põhimõtet.

 

  • Tagasiside peab olema eesmärgipõhine ja vägivallatu. Tagasiside peab kandma mingit eesmärki ja eesmärk peab olema aktsepteeritud saaja poolt. Seega tagasiside saajalt tuleb esmalt küsida nõusolek tagasiside andmiseks. Enamasti on inimesed uudishimulikud ja tahavad teada, mida tagasiside andjal öelda on.
  • Tagasiside peab olema faktipõhine ja hinnanguid vältiv. Tagasiside andja kirjeldab olukorda ja keskendub vaid nähtavatele ja kuuldavatele faktidele. Ta ei mõista kohut, ei sildista, ega jaga hinnanguid. Hinnangulised väljundid nagu näiteks rohkem/vähem, halvasti/hästi, kiiresti/aeglaselt, korras/korratu jm tekitavad vaidlusi ja vastupanu. Kui kiire on kiiresti?
  • Tagasiside peab olema selgelt sõnastatud ja üheselt mõistetav. Öeldu peaks võimalikult arusaadavalt väljendama mõtet, ei tohiks olla ruumi mitmetähenduslikkusele. Vihjamine ja üldistamine on ebaefektiivne ning ei anna soovitud tulemust.
  • Tagasiside peab olema käitumisele, mitte inimesele keskenduv. Rääkida tuleb toimunust, mitte isiksusest.
  • Tagasiside peab olema Partneri vastuvõtuvõimet arvestav. Kantuna soovist teha partnerile head, võib tagasiside andja pakkuda informatsiooni liiga kiiresti või liiga palju. Oskuslik tagasisidestaja on tähelepanelik mõistev vastuvõtja suhtes, arvestab tema vajadusi ja olukorda. Kindlasti tuleb silmas pidada tagasiside saaja emotsionaalset olukorda. Kui inimese emotsioonid on kõrgel siis ei ole ta võimeline tagasisidet vastu võtma.
  • Tagasiside peab võimaldama reageeringut. Tagasiside andmine ei ole ühe inimese monoloog. Partnerit tuleb kuulata, võimaldada talle omapoolseid selgitusi ja küsimusi. Arvestada tuleb sellega, et vastupanu on tagasiside täiesti loomulik osa. Tagasiside andja peab olema selleks valmis ja aega varuma. Tagasiside saaja tahab, et teda ära kuulatakse ja temast aru saadakse.

Tagasiside andmine on oluline, aga seda tuleb harjutada. Mida rohkem harjutada seda osavamaks sa saad. Tagasiside andmine ei ole tähtis ainult töö keskkonnas, vaid väga kasulik ka oma pere ja tuttavatega suheldes. Tule harjuta tagasiside andmist Koolituskeskus Smartder koolitusel https://smartder.ee/tagasiside-ja-delegeerimine-juhi-tahtsaimad-tooriistad/.

 

Rita – Koolituskeskus Smartder

 

Kasutatud allikas:

Jalak K. „Tagasiside töötajate arendamisel“. Äripäeva kirjastus 2010.